Genç Adımlar Derneği; gençlerin,  her kademedeki eğitim öğretim kurumlarında, çalıştıkları iş kollarında yönetime katılmalarını, kendilerini ve yaratıcılıklarını geliştire- bilmelerini, sorunlarının araştırılmasını, çözüm yolları bulunmasını ve destek sağlanmasını, insan ve doğa sevgisi taşıyan,  insan haklarına saygılı,  demokratik değer, tutum ve davranışlara sahip bireyler olarak yetişmelerini, Cumhuriyetin laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine bağlılık duygularının ve örgütlenme bilincinin geliştirilmesini, aile, toplum ve ulus bağlarının güçlenmesini, kültürel değerlerimizin araştırılıp belgelenmesini, bu değerlerimizin tanıtımını, ülke ve dünya barışı ile çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmaları için yurtiçi ve yurtdışı gençler ve gençlik örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini, amaçlar.

 

UYGULADIĞI PROJELER:

 “Geçmişimden Geldim Geleceğe Temelim Bende Bir Liderim”

Eylem 3.1 Gençlik Değişimleri Projesi

Uygulama Yeri: Moldova

Proje Özeti: Projemizde kültürlerarası diyolog esas alınarak Dünya tarihine, ülke liderlerinin katkıları ve etkileri incelendi. Her ülkenin kuruluşunda, gelişmesinde ya da savaş veya barış gibi uluslararası ilişkilerde, liderlerin etkisi çok büyük olmaktadır ve bu doğrultuda, dil gibi canlı olan kültürdeki değişimler zamanla görülmektedir. Bu ise ortak payda da bir yaşamı bazen yaşanılmaz kılmakta, bazen ise iş birlikleri için elverişli bir zemin oluşturmaktadır. Ancak her ne olursa olsun,  bu değişimler Dünya’daki, özellikle tarihin en önemli sahnelerinin yaşandığı Avrupa’da kültürel zenginliği, farklılığı ve diyolugu doğurmaktadır. Biz de bu noktada liderlerin ülkelerine, Avrupa’ya ve Dünya’ya yaptıkları katma değeri incelemek, öğrenmek ve kültürlerarası diyolugu sağlamak, Avrupa ve Dünya tarihine ve geleceğine bir farkındalık kazandırmak istedik. Faaliyetlerimiz öngörülen tarihlerde 9 gün süre ile Kişinev’de gerçekleştirdik. Akdeniz ortak ülkelerinin de katıldığı bu projede her ülkeden 5 katılımcı olup 7 ülke projede yer aldı. Projemizin sonunda kendi yerelimizde ve ülkemizde yaygınlaştırılmak üzere, projenin çıktılarını bir kitapçık oluşturup diğer katılımcı ülkelerle de paylaştırdık.

Proje Fotoğrafları için Tıklayınız...